23
Oct

Asiakaskokemus muuntuu hyvän ja pitkä-jänteisen asiakkuustyön tuloksena uskollisuudeksi ja liiketoimintatuloksiksi vain tietyin ehdoin. Kaikki markkinoinnin muut oleelliset palikat pitää olla kohdallaan: brändin vetovoima ja läsnäolo, asiakasymmärrykseen perustuvat markkinoinnin jatkuvat toimenpiteet, merkitysten ja arvon luonti asiakkaan jokapäiväisessä elämässä..

Digitalisoituvassa asiakasrajapinnassa yrityksen asiakkaalle tarjoama kokemus ja sen oikeanlainen muotoilu on liiketoimintakriittinen, mutta ei vielä ratkaise lopputuloksia – Tässä tämän vuoden asiakkuusindeksin pääteema.

Tämän vuoden tutkimuksen mukaan suomalaiset yritykset pärjäävät kotimarkkinoillaan globalisoituvassa kilpailussa hyvin. Kärjessä on perinteisiä suomalaisia kuluttajan arkeen ankkuroituneita rahalaitoksia, matkanjärjestäjiä ja päivittäistavarakauppiaita. Mukaan on kiilannut vuosi vuodelta lisää verkkokauppiaita ja yrityksiä joiden liiketoiminnassa on merkittävä digikomponentti.

Asiakkuusindeksi julkaistaan nyt 8. kerran. Vuoden tutkimuksessa asiakaskokemus on on nostettu selvemmin esille ja uskollisuutta mittaava asiakkuusindeksin rinnalle.

Teimme tutkimuksen ensimmäistä kertaa myös Ruotsissa. Tutkimuksessa ruotsalaiset osoittautuvat uskollisemmiksi vahvoille brandeilleen kuin suomalaiset. Olisiko hinta edelleen se tärkein tekijä niin suomalaiselle kuin ruotsalaisellekin kuluttajalle?

 

Tom Nickels

Founding Partner

Avaus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>