full
#666666
http://asiakkuusindeksi.fi/wp-content/themes/zap-installable/
http://asiakkuusindeksi.fi/
#10b9b9

Tietoa tutkimuksesta

YHTEENVETO

Monipuolisesti henkilökohtaista palvelua ja sähköistä dialogia yhdistelevät yritykset ovat valloittaneet suomalaisten sydämet. Suomalaiset kuluttajat haluavat saada palvelua mieluisessa kanavassa itselle sopivaan aikaan. Varsinkin pankit, postimyyntiyritykset, rahapeliyhtiöt ja valokuvapalvelut osaavat palvella 2010-luvun kuluttajia.

 

MIKÄ ASIAKKUUSINDEKSI ON?

Asiakkuusindeksi on Suomen kattavin vuosittainen tutkimus suomalaisten yritysten asiakaskokemuksesta ja asiakasuskollisuudesta. Asiakkuusindeksissä 2017 tutkimus tehtiin rinnakkain sekä Suomessa että Ruotsissa. Tutkimukseen osallistui noin 5000 kuluttajaa arvioiden asiakaskokemuksiaan yli 100 yrityksessä. Tutkimuksen ovat teettäneet Asiakkuusmarkkinointiliitto ASML ja Avaus vuodesta 2009 alkaen. Vastausten pohjalta lasketaan Asiakkuusindeksi mukana oleville yrityksille.

Pääindeksin lisäksi laskemme kolme alaindeksiä:

  • Hyvä asiakaskokemus ja asiakasuskollisuus ovat keskeisimpiä yrityksen kilpailuetua ja myyntiä määrittäviä asioita
  • Tutkimuksesta saa tietoa miten hyvin oma yritys on onnistunut asiakastyössä – missä ollaan hyviä ja missä ei
  • Omaa tulosta voidaan verrata kilpailijoihin eri osa-alueilla – missä he ovat vahvempia, missä heikompia
  • Opitaan parhaista – millä tavalla menestyvät firmat eroavat edukseen ja mitä muilta toimialoilta voidaan oppia

 

 

 

 

asiakkuusindeksi

NÄIN TUTKIMME?

 

 

 

asiakkuusindeksi_tutkimusmetodi

 

Asiakaskokemus ja asiakasuskollisuus ovat monen eri tekijän tulosta. Asiakkuusindeksi 2017-tutkimuksessa näitä taustatekijöitä kutsutaan ‘alaindekseiksi’. Kysymällä suomalaisilta kuluttajilta kysymyksiä näistä alaindekseistä voidaan asiakaskokemusta ja asiakasuskollisuutta mitata ja eri yritysten tuloksia vertailla.

Vastausten pohjalta lasketaan Asiakkuusindeksi mukana oleville yrityksille. Pääindeksin lisäksi laskemme kolme alaindeksiä:

  • Suosittelu
  • Ostoaikomus
  • Pysyvyys

Asiakkuusindeksi luodaan laskemalla keskiarvo kolmesta alaindeksistä.

USKOLLISET ASIAKKAAT OSTAVAT ENEMMÄN

He myös suosittelevat yritystä tutuilleen sekä vaihtavat harvemmin kilpaileviin yrityksiin.

VAHVA ASIAKASUSKOLLISUUS MAHDOLLISTAA MYYNNIN KASVUN

Yritykset, joilla on vahva asiakasuskollisuus on useimmiten korkeampi keskiostos, pienempi asiakaspoistuma ja niiden asiakasmäärä kasvaa nopeammin.

ASIAKASUSKOLLISUUS SYNTYY HYVÄSTÄ ASIAKASKOKEMUKSESTA

Tuotteen tai palvelun sopivuus omiin tarpeisiin sekä asioinnin helppous ja miellyttävyys ovat hyvän asiakaskokemuksen kulmakiviä. Yritykset, jotka pystyvät tuottamaan vahvanasiakaskokemuksen.

default
Loading posts...
link_magnifier
#5C5C5C
loading
on