full
#666666
http://asiakkuusindeksi.fi/wp-content/themes/zap-installable/
https://asiakkuusindeksi.fi/
#10b9b9

Tietoa tutkimuksesta

MIKÄ ASIAKKUUSINDEKSI ON?

Asiakkuusindeksi on Suomen kattavin vuosittainen tutkimus suomalaisten yritysten asiakaskokemuksesta ja asiakasuskollisuudesta. Tutkimukseen vastasi tänä vuonna 3652 kuluttajaa arvioiden 56 yritystä. Tutkimuksen ovat toteuttaneet ASML ja Avaus vuodesta 2009 alkaen.

Tämän vuoden ekstra: 

Lataamalla maksuttoman raportin saat myös hyötytietoa ja vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Miten korona on vaikuttanut kuluttajien asiointiin yrityksissä? Miten hyvin yritykset ovat huomioineet asiakkaidensa tarpeet ja tilanteen korona-aikana? Ovatko yritykset toimineet vastuullisesti niiden omien asiakkaidensa mielestä?

Kumpikin tutkimuksen pääindeksi koostuu kolmesta alaindeksistä, joita mitataan tarkkaan määritetyillä kysymyksillä. Alaindeksien suunnittelussa on sovellettu amerikkalaista CustomerThink-tutkimusta.

Vastausdata on kerätty 20.8.-7.9.2020 aikana yhteistyössä markkinatutkimusyritys Norstatin kanssa. Vastaajat valitsivat nettipaneelissa yrityksiä joiden kanssa he olivat olleet tekemisissä viimeisimmän vuoden aikana ja vastasivat näitä yrityksiä koskeviin kysymyksiin. Vastausten perusteella saatiin vertailukelpoista dataa eri yrityksistä jonka avulla tutkimuksen pääindeksit mitattiin.

 

  • Hyvä asiakaskokemus ja asiakasuskollisuus ovat keskeisimpiä yrityksen kilpailuetua ja myyntiä määrittäviä asioita
  • Tutkimuksesta saa tietoa miten hyvin oma yritys on onnistunut asiakastyössä – missä ollaan hyviä ja missä ei
  • Omaa tulosta voidaan verrata kilpailijoihin eri osa-alueilla – missä he ovat vahvempia, missä heikompia
  • Opitaan parhaista – millä tavalla menestyvät firmat eroavat edukseen ja mitä muilta toimialoilta voidaan oppia

 

 

 

asiakkuusindeksi

NÄIN TUTKIMME

 

 

 

asiakkuusindeksi_tutkimusmetodi

 

Asiakaskokemus ja asiakasuskollisuus ovat monen eri tekijän tulosta. Asiakkuusindeksi 2020-tutkimuksessa näitä taustatekijöitä kutsutaan ‘alaindekseiksi’. Kysymällä suomalaisilta kuluttajilta kysymyksiä näistä alaindekseistä voidaan asiakaskokemusta ja asiakasuskollisuutta mitata ja eri yritysten tuloksia vertailla.

Vastausten pohjalta lasketaan Asiakkuusindeksi mukana oleville yrityksille. Pääindeksin lisäksi laskemme kolme alaindeksiä:

  • Suosittelu
  • Ostoaikomus
  • Pysyvyys

Asiakkuusindeksi luodaan laskemalla keskiarvo kolmesta alaindeksistä.

USKOLLISET ASIAKKAAT OSTAVAT ENEMMÄN

He myös suosittelevat yritystä tutuilleen sekä vaihtavat harvemmin kilpaileviin yrityksiin.

VAHVA ASIAKASUSKOLLISUUS MAHDOLLISTAA MYYNNIN KASVUN

Yritykset, joilla on vahva asiakasuskollisuus on useimmiten korkeampi keskiostos, pienempi asiakaspoistuma ja niiden asiakasmäärä kasvaa nopeammin.

ASIAKASUSKOLLISUUS SYNTYY HYVÄSTÄ ASIAKASKOKEMUKSESTA

Tuotteen tai palvelun sopivuus omiin tarpeisiin sekä asioinnin helppous ja miellyttävyys ovat hyvän asiakaskokemuksen kulmakiviä. Yritykset, jotka pystyvät tuottamaan vahvanasiakaskokemuksen.

default
Loading posts...
link_magnifier
#5C5C5C
loading
on